REKRUTACJA NA II SEMESTR UD

Pomyśl o rozwoju swojego dziecka i skorzystaj z oferty Uniwersytetu Dziecięcego Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. To już kolejna edycja, w której Twoje dziecko może wziąć udział - REKRUTACJA NA II SEMESTR ROKU 2021/2022 TRWA!

Zgodnie z ideą uczenia się przez całe życie, Wyższa Szkoła Gospodarki stara się o włączanie dzieci do uczestnictwa w kształceniu, prowadząc zajęcia w ramach Uniwersytetu Dziecięcego - najpopularniejszej w ostatnich latach formy edukacji najmłodszych. Celem tej inicjatywy poza oczywistością, jaką stanowi zaszczepienie umiłowania wiedzy wśród dzieci, jest także rozbudzenie i wsparcie zainteresowań naukowych, promowanie otwartości i postawy zadziwienia światem oraz szukanie odpowiedzi na dręczące pytania, czego efektem jest przyjemność obcowania z wybitnymi postaciami nauki na niezapomnianych wykładach oraz świetna zabawa i przygoda, przełamująca stereotyp nudnego uczenia się, a także zadowolenie płynące z posiadanej wiedzy.

W celu dotarcia do jak najszerszego grona zainteresowanych i upowszechnienia inicjatyw edukacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży Wyższa Szkoła Gospodarki podejmuje współpracę z samorządami i innymi podmiotami w naszym regionie. Oferujemy skorzystanie z naszego doświadczenia i przyjęcie pozytywnych praktyk aktywizacji najmłodszych. Możecie Państwo zatem już teraz zapisywać swoje dzieci na zajęcia wypełniając formularz on-line na stronie www.uniwersytet.byd.pl.

W każdym semestrze realizowanych jest kilka spotkań. Zajęcia odbywać się będą w soboty.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Uczestnikiem Uniwersytetu Dziecięcego Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy może być każde dziecko w wieku 5-11 lat, które pragnie pogłębiać wiedzę i przejawia chęć własnego rozwoju.

Każdy "Mały Student" otrzymuje indeks, który uprawnia go do uczestnictwa we wszystkich zajęciach.

WARUNKI UCZESTNICTWA W UNIWERSYTECIE DZIECIĘCYM

  • złożenie formularza na stronie www.uniwersytet.byd.pl
  • złożenie stosownych dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji
  • wniesienie opłat określonych w Regulaminie Uniwersytetu Dziecięcego

OPŁATY

  • 100,00 zł - opłata semestralna (uprawnia do udziału we wszystkich wykładach w semestrze)

Opłaty należy dokonywać przelewem na poniższe konto:

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz

nr konta: 13 1090 1072 0000 0001 1991 0510

Santander Bank Polska S.A.

(z dopiskiem: UNIWERSYTET DZIECIĘCY + imię i nazwisko dziecka)

 

INFORMACJE KONTAKTOWE

Uniwersytet Dziecięcy Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszczy

bud. W, p. 13 (I piętro)

tel. 52 567 00 91

e-mail: rodzinka@byd.pl

  • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
    Willa, I piętro, p. 13

  • rodzinka@byd.pl

  • 52 567 00 91

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI